Philatelica folyóirat

A Philatelica repertóriuma

Balzsay Ágoston:
— Helyi bélyegkiadás Besztercén 1944-45-ben 85/1
— Felülnyomás magyar postai anyagon Székelyudvarhelyen 1944/45-ben 86/2
— Helyi kiadású okmánybélyegek Beszterce—Naszódon 1945-ben 87/1
Bánfalvy Tamás:
— Az első rányomott bélyegű 5 krajcáros postautalványon 75/1
— Az első magyar értékcikkpótló előttes 75/2
— Az 1871. évi könyvnyomásos levélborítékok díjjegyeinek típusai 79/1
Bándi Attila (Ausztria):
— Kiegészítések Borda Lôrincz cikkéhez 19/1
Benford, Mervyn (Anglia):
— A "filléres" díjjegyes levelezőlapok 1900-1911. évi kiadásai 89/1
— Tábori posta a II. világháborúban - első rész 13/1
— Tábori posta a II. világháborúban - második rész 13/2
— Magyarország új pénznemű kiadásai 1926-33 (díjjegyes 1936-ig) a magyar filatélia jövőbeni gyöngyszemei16/1
— Magyarország új pénznemű kiadásai 1928, a magyar filatélia jövőbeni gyöngyszemei - 2. rész17/1
— Ahol a posta és a vasút találkozik 18/2
— Az első magyar infláció 1920-27 - egy racionális időszak struktúra 19/2
Bergamini, Adriano FRPSL (Svájc) - Czirók Dénes FRPSL:
— A bélyegzők használatának problémái Magyarországon az 1850 évi osztrák bélyegkiadáson 19/2
Blistyar, Norbert:
— Új felfedezés a Vörös Torony fertőtlenítő állomásról 13/2
Borda L:
— Nyugat-Magyarország IX. kiadás fenyőfa nélküli (II.) típusa “Ülő sas sugárzó apostoli kettőskereszttel” 18/2
Dr. Borsay János:
— Expresszlevél kísérő irata (1873) 88/2
Dr. Borsay János:
— Expresszlevél kísérő irata (1873) 88/2
Lyman R. Caswell:
— A portóbélyegek 1953. évi emlékkiadása16/1
Cornides Sándor:
— Modern bélyegzéshamisítványok 89/1
Cserni György:
— Bélyeg előtti levelek hamisítványai 90/2-91/1
Dr. Czencz Sándor:
— Az 1956. évi soproni felülnyomás 85/2
Czirók Dénes FRSPL:
— Szerzőnkről 17/2
— A kék színű, 1868-as kiadású magyar postautalványok típusai 18/1
— A távirati postautalványok bevezetése és azok típusai 1868-1900 20/1
— A díszített levelek (Zierbriefe) Magyarországon 21/1
Czirók Dénes - Frazao, Luis RDP FRPSL (Portugália) - Dr Homonnay Géza:
— A Magyar László levelezés Angola és Magyarország között 19/2
Dr. Danis László:
— Az 1867-es kiadású durvaszakállú 5 kr-os postautalványon 75/1
— Az 1867-es kiadású durvaszakállú 5 kr-os bélyeg alaptípus változatai 83/2
Dán János:
— A Magyar Királyi Tábori Posta a II. világháborúban 1938-1948. 12/2
— Hozzászólás 12/2
— Kiegészítés Mervyn Benford úr cikkéhez 13/1
— Legújabb felfedezések a váci vörös csillaggal kapcsolatban. 1945. február-április 16/1
Deák László:
— Táviratfeladási lapok az első világháborúban 90/2-91/1
Derecskei Attila:
— Nagyvárad 1945 - Hozzászólás Voloncs Gábor 88/2 számban megjelent cikkéhez (a szerző válaszával) 89/1
Dr. Ember Győző:
— A magyarországi és az erdélyi postaigazgatás a XVI-XVII. században 71/1
Dr. Ettre László:
— A homokbálványosi portó provizórium 80/1
Fehér Endre:
— Hadgyakorlatok tábori postája 80/1
— Az első világháborús és 1919-es, valamint a második világháború alatti tábori postabélyegzők összefüggései 84/1
Filep László:
— Az 1871-es réznyomású 5 krajcáros próbanyomata 15/1
Flasch Dezső:
— A debreceni zónabélyegek első tervezetei 89/2
Dr. Floderer István:
— Levél- és illetékbélyegek rendellenes felhasználása 80/2
Gazda István:
— Postai cenzúra Magyarországon I. rész: Postai cenzúra az első világháború végéig A) Polgári levelezés 85/1
— Postai cenzúra Magyarországon I./B rész: Katonai és hadifogoly levelezés cenzúrája az I. vh. végéig 86/1
— Postai cenzúra Magyarországon II. rész: Az I. világháború utáni időszak 87/2
— Postai cenzúra Magyarországon II. rész: Az I. viágháború utáni időszak (folytatás) — Megszállási cenzúrák 89/2
— Postai cenzúra Magyarországon III. rész: A második világháború alatti cenzúrák 90/1
Glatz István:
— A korona-fillér korszak első postai csomagszállító díjszabása és bérmentesítései 79/2
Harkányi István:
— A levélboríték-rajzú krajcáros bélyegek bérmentesítései 79/2
— A levélboríték-rajzú bélyegek szabálytalan bérmentesítései 81/1
— Fogazatlan klasszikus bélyegeink ívszéles és sarokpéldányainak értékeléséről 81/2
— Levélboríték-rajzú krajcáros bélyegeink fogazatkülönlegességei I. rész 83/1
— Levélboríték-rajzú krajcáros bélyegeink fogazatkülönlegességei II. rész 83/2
Heijs, Jan:
— Magyarország részvétele a postaháborúkban 13/1
Dr. Homonnay Géza:
— Köszöntő 11/1
— Magyarország legritkább bélyegei 20/2
Dr. Homonnay Géza - Norbert Blistyar:
— Magyar postaigazgatás a Dunafejedelemségekben - Olaszországba küldött levelek különböző tarifái 12/2
Horváth Lajos:
— Adatok a pestkörnyéki szükségtarifa történetéhez 12/2
— Vác szovjet megszállása és a posta - Különös tekintettel a váci nyílt cenzúrára 13/2
— A Szlovénia számára kiadott postabélyegek szerb ellátmánykénti elterjedése Dél-Magyarországon 1919-1921-ben 17/1
— Fila-történeti földrajz — Balkán 18/2
— Fila-történeti földrajz — Baltikum 19/1
Hrabál László:
— Tények és kérdőjelek a meghatalmazási bélyegeknél 80/2
— Újabb megállapítások az első világháború tábori postájával kapcsolatban 84/2
— A második világháború tábori postautalványai 85/1
— Az 1789. évi postadíjszabás 87/2
— Könyvismertetés 86/1, 88/2, 89/1
— Könyvismertetés: Magyar neve? összeáll.: Sebők László 90/2-91/1
Dr. Jánossy Lajos:
— Beköszöntő 71/1
de Jong, Marcel (Hollandia):
— Az 1919. évi Tanácsköztársaság (Arcképes) kiadás 45 filléres ívrekonstrukciója 89/1
Dr. Kamody Miklós:
— A bélyeges bérmentesítés kezdete Magyarországon 83/1
Keszy-Harmath Lóránd:
— Magyarország és a Zeppelin járatok 82/2
Király Tibor:
— A soproni tábori küldöncjárat 82/2
Kőhalmi Csaba (USA):
— Bélyegfüzetek az egyetemes postaegyesület (UPU) 75. évfordulója alkalmából 17/3
Kostyál Ferenc:
— A "HAZATÉRÉS 1938" feliratú bélyegpár 13/1
Dr. Helmut Kobelbauer:
— Cenzúra Magyarország határain belül és kívül az első világháború után 16/2
Dr. Lippai Pál:
— Jogi szempontból az 1867-es kiadásról 83/2
Lipták István:
— Ideiglenes postaszolgálat Békés vármegyében 1944-45-ben 85/1
— Újabban felfedezett ellenőrző számbélyegzők 1945&-46-ból 87/2
Dr. Lővei György:
— 1922-1928. A nemzetközi légijáratok megindulása, a légi irányítóbélyegzők használata 11/1
— Légiposta levelek portózása, avagy egy elvetélt kísérlet 12/1
— Modern postatörténet16/1
Madarász Gyula:
— Ausztria és Magyarország 1867-es bélyegkiadásai, Magyarország első bélyegei 73/2
Máté István levele:
— Milyen is a Roosevelt kisív 90/1
Morgan, Robert B. (USA):
— Légiposta az 1946. évi hiperninfláció idején 12/1
— Bevezetés Magyarország vágott bélyegekkel bérmentesített elsőnapi leveleibe 17/3
Morovics, Tomás:
— Megjegyzések az 1918. évi kiadású "REPÜLŐ POSTA" bélyegek témaköréhez 89/2
— A 75 filléres parlamentes bélyegek két típusa 89/2
— Az 1850-es kiadás példányszámai 90/2, 91/1
— A "KÖZTÁRSASÁG" felülnyomásról 90/2, 91/1
Dr. Nagy Ferenc (Bécs):
— Az 1867-es kiadás 50 krajcárosa 74/2
— Magyar posta Romániában, 1867-1869-ben 77/1
— A balatoni magánposta-bélyegek története 79/1
— Az 1848-49-es szabadságharc postatörténeti dokumentumai 88/1
— A budapesti, majd pestkörnyéki szükségtarifa története 1945. március 2. - május 1. 12/1
— 100 éves az első magyar repülőgépen szállitott levelezőlap. Prodám Guidó emlékére, 1912-2012. 12/2
— A zentai 1944-es helyi kiadás összefoglaló története 13/1
— Az első önálló magyar bélyegkiadás 25 krajcárosa felhasználásáról 13/2
— Egy szerb falu Magyarországon. Bavaniste-Homokbálványos postatörténete, 1868-1920 16/1
— A budapesti, majd pestkörnyéki szükségtarifa története 1945. március 2. - május 1. 2. rész16/2
— Patrióta bérmentesítések 17/2
— Magyarországi felezések 1850-1867 között 17/2
— Magyarországi felezések 1850-1867 között 17/2
— Az utolsó mohikán 17/2
— Az 1945-46-os Újjáépítés-kiadás története 17/2
— A Délvidék 1918-1920-as postatörténete az első temesvári helyi kiadás bélyegei tükrében 18/1
— Négy ritka 1945-ös felhasználású 18 filléres levelezőlap 18/2
— Homokbálványos - új felfedezések a Délvidék 1918-1920.- évi postatörténetéhez 19/1
— Volt egyszer egy … Predeál 19/1
— Filatéliai különlegességek a háború végén 1944-45 – első rész 20/1
— Az 1945-ös kisegítő bélyegek érdekességei 20/2
— A világhírű magyar infláció adópengős korszakának 75. évfordulójára 21/1
Dr. Nagy Ferenc (Bécs) - Dr. Homonnay Géza - DI. Czirók Dénes:
— A magyar tengerhajózás fénykora 1868-1914. Peterdi István (1864-2014) születése 150-edik évfordulója alkalmából 15/2
Nagy Ferenc (Budapest):
— Az első magyar interkontinentális légiposta 83/1
— Wien-Budapest-Wien első páros vontató repülés 85/2
— Első világháborús tábori légiposta 86/1
— Az 1918. évi "REPÜLő POSTA" előzményei és története I. rész 88/1
— Az 1918. évi "REPÜLő POSTA" előzményei és története II. rész 88/2
Nagy Gábor:
— I.Világháborús hadifogoly levelezés 1914-1922 14/1
— Kiegészítés Dr. Palotás Zoltán Tábori postánk megindulása 1914-ben című cikkéhez 14/1
Néma Péter (Svájc):
— A zilahi kisegítőbélyegekről 84/2
— A zilahi kisegítőbélyegek példányszámának számítógépes meghatározása 85/1
Dr. Nemes Szilárd - Kállai László:
— Az enesei provizórikus bélyegző 84/2
Orbán Ferenc (Dánia):
— Az 1889-ben és 1898-ban készült, 25 bélyegképes elektrotyp anyalemeztömbök 73/1 és 74/1
— Az 1890-ben készült, IIIb típusú 1 krajcáros 100 bélyegképes elektrotyp anyalemezének ismertetőjelei 74/2
— Az 1874. évi I. típusú 5 krajcáros 75/1 és 75/2
— Adalékok az 1871. évi újságbélyeg kiadásához 77/1
— Az 1876. évi 20 krajcáros 77/2
— Az 1888-as I. típusú sztereotypia 78/1
— A kubini felezések 80/1
— Az Osztrák-Magyar Monarchia határátlépő postajáratai 85/2
— Fontoljuk meg és vessük latba 87/2
— Díjnégyszögek, díjövek — Távolságok mérése a posta és a távirda szolgálatában (pótlás: 91/1) 88/1
— A térti levelek kezelési szabályai 89/2
— A kubini felezések — Újabb adatok 89/2
— A Magyar Posta első postautalványa 90/1
— Postai díjak 1850 és 1899 között 90/2, 91/1
Orbán Ferenc és Dr. Petrovits Tivadar:
— Új kutatási módszerek alkalmazása a színes számú, levélboríték-rajzú bélyegeink anyalemez rekonstrukcióinál 71/1 és 71/2
Dr. Palotás Zoltán:
— Tábori postánk megindulása 1914-ben 81/1
— Kárpátalja postabélyegzői 1939-1944 81/2; 82/1; 82/2
— A katonai határőrvidék postahelyei és postabélyegzői 87/1
— Az 1938-ban visszacsatolt Felvidék pótbélyegzői 87/2
— Kiegészítések a felvidéki pótbélyegzők 1987/2 számunkban közölt térképeihez 88/1
— Az 1940-ben visszacsatolt Erdélyrész pótbélyegzői 88/2
— Az 1941-ben visszatért Délvidék pótbélyegzői 90/1
Pákozdi László: (a Philatelica szerkesztője 1981-ben bekövetkezett elhunytáig)
— Ideiglenes postaszolgálat Magyarországon, 1944-1945-ben 72/1 és 72/2
— Madarász Gyula: Bélyegkatalógus c. könyvének méltatása 73/1
— 100 éves a magyar levélboríték-rajzú bélyeg 74/1
— Az 1888-as II. típusú sztereotypia 74/1
— A magyar levélboríték-rajzú bélyeg centenáriuma 75/1
— Nyíregyházi szükségbélyegek, levelezőlapok 1944-45-ben 78/1
— Az abonyi felülnyomások 1945-ben 78/2
— Az 1817-es bérmentesítési szabályzat 79/2
— Készpénz bérmentesítés 1945-46-ban 81/1
Pető András:
— Az 1921-1924. évi HIVATALOS bélyegek lemezhibái és ezek elhelyezkedése az íveken 87/1
Dr. Petrovits Tivadar:
— Az 1881-90. évi II. típusú 3 krajcáros 72/1 és 72/2
— A II. típusú 5 krajcáros (1875-1891) 73/2
— Az I. típusú 10 krajcáros 74/1
— Az I. típusú 3 krajcáros 76/1 és 77/2
— Az I. típusú 2 krajcáros 78/2
Martin Rhein:
— Művész vagy csaló? Jean de Sperati hatása a magyar filatéliára 17/1
Schäffling, Otto. F. és Wilhelm S. (NSZK):
— Magyar előértéktelenítések 1900-1914 82/2
Dr. Scholz Tamás: (1979-ig a Philatelica szerkesztője)
— Bélyegek állományvédelme 73/2
Sebestyén T. Tamás - Szücs Károly:
— A színesszámú krajcárosok ívrekonstrukciói 13/1
Frank Semmler (Bochum):
— Dombornyomású cégjelzések, mint a céglyukasztás előfutárai az Osztrák-Magyar Monarchia díjjegyesein 12/2
Frank Semmler (Bochum) - Gerhard Sand (Hallein):
— Tulajdonvédelemi jelzések az Osztrák-magyar Monarchia díjjegyesein 14/1
Severin Péter (CZK) és Czirók Dénes:
— Különlegességek a Meczenzéf-i posta működéséből 17/3
Dr. Simády Béla:
— Az 1874-92. évi, 111 alapvonalú 2 krajcáros rányomott bélyeg 73/1
— Az 1874-1897.évi, levélboríték-rajzú, 85 alapvonalú rányomott bélyegek 76/1
— Díjjegyes nyomtatványok, határőrvidéki provizórium 81/1
— Tábori posta Kárpátalján 1939 82/1
— Az 1871-es első nyomású 2 krajcáros rányomott bélyeg 82/1
— Hasábos levelezőlapok (Hozzászólás)83/2
Sipos Józsefné:
— Megnyílt a Bélyegmúzeum 73/1
— Térfi Béla kutatási eredményei 79/1
— Az 1867-es provizórium 80/1
— Az 1871. évi kőnyomatos 5 kr-os altipusai 81/2
— Új adatok posta- és helytörténeti gyűjtemények összeállításához 86/2
Solt Hugó:
— Hivatalos bélyegek használata 81/2
— Hasábos levelezőlapok 82/2
Sonnevend György:
— Vasúti postaútvonalak Magyarországon az osztrák postaigazgatás idejében (1850-1867) 87/1
Sturzeis, Fritz H. (Ausztria):
— Magyarország és Ausztria postai kapcsolata 1945-ben 89/1
Surányi László:
— Az 1924. évi, Jótékonysági kiadás 300 koronás címletének ismertetőjelei 76/1
— Az 1924. évi, Jótékonysági kiadás 500 koronás címletének ismertetőjelei 78/1
— Az 1924. évi, Jótékonysági kiadás 1000 koronás címletének ismertetőjelei 78/2
— Hamisított bélyegzések klasszikus bélyegeken 80/2
— G. S. Ryan: "A magyar postahivatalok bélyegzései osztrák bélyegeken 1850-67." című könyv méltatása 80/2
— Tíz év 81/1
— Az 1919. szegedi bélyegkiadás 82/1
— Állásfoglalásunk az első magyar bélyegről 82/1
— A temesvári helyi kiadások 83/1
— CORINPHILA árverések 81/2; 83/1
— Az első magyar bélyegkiadás 83/2
— Két leghíresebb hírlapilleték bélyegünk 84/2
— Levelekre válaszolva 85/2
— Tizenöt év 86/2
— Nagy magyar gyűjtemény árverése 87/1
— Könyvismertetés: A magyarországi bélyegelőtti bérmentesítések és postai bélyegzések kézikönyve 89/2
— Az első magyar okmány- és illetékbélyegek kiadásának története 90/2-91/1
— Az 1990-es "FERCHENBAUER" 90/2-91/1
— Egy pontatlan hamisítvány — az 1944. évi gettó-levelezőlap 90/2-91/1
— Köri vezető gyűjtőtársainkhoz 87/1
— A Philatelica 15 éve (Repertórium) 86/2
— 25 éves a "Magyar Philatelic Society of Great Britain" 89/1
— Megalakult a Magyar Filatéliai Tudományos Társaság /alapszabály közlése is/ 89/2
— Kézikönyv-korrekció (Meghatalmazás) 89/2
— A Philatelica húsz éve Vissza- és előretekintés 90/2-91/1
— Tartalom (a 90/2-91/1 szám nélkül) 90/2-91/1
— A 75 éves Gary S. Ryan köszöntése 90/2-91/1
Soble, Alan (USA):
— Átvésett magyar túlélő bélyegzők Lugoson 18/2
Szabó Jenő:
— Bér Andor életútja /1908-2010/ 11/1
Szücs Károly:
— A magyar egykrajcáros okmánybélyeg ívrekonstrukciója 11/1
— Szerk.: 4. Mafitt Szalon - Gyűjteményeink Gyöngyszemei 14/2
— Forint-krajcáros okmánybélyegeink első anyalemezei 15/1
— A magyar illetékbélyegek ritkaságai 20/2
Szép Endre:
— Javaslat az új bélyegzőtípusok besorolására (1967-83) 84/1
Ing. Tekel, Jozef (CsSzK):
— Könyvismertetés: A csehszlovák postabélyegek kézikönyve 89/2
Dr. Titsch Endre:
— Szigetvári provizórium és kőnyomatos összefüggések külföldi aukciókon 90/1
Tóth György:
— Kiegészítés a Pengő-fillér kiadásról megjelent cikkhez 17/3
Varjasi Mihály:
— Táviratok Magyarországon 1867. és 1888. között /az első húsz év/ 13/2
— A díjjegyes zárt Távirat-lapok 1888-1919. között 15/2
Vas István:
— Újabbkori bélyegeink fogazatváltozatai 85/1
— Kiegészítések az 1871-es kiadású újságbélyegek irodalmához (kő- és könyvnyomás) 16/2
— Nyomási eltérések magyar bélyegeken 17/1
— Magyarország Hírlapilleték bélyegei (1868-1889) 17/3
Vendel József:
— Az endrédi provizórium. Egy nem létező postahivatal bélyegzője 12/1
Visnyovszki Gábor:
— A bérmentesítések gyűjtéséről 79/2
— Bérmentesítések értékelési szempontjai — Példák az I világháború utáni inflációs időszakból 82/2
— Kiegészítés a készpénz-bérmentesítés portóösszegjelző bélyegzőihez 84/2
— Természetes elemek és a gyűjtői szándék szerepe a küldeményen levő bélyegek értékelésében I. rész: A magyar bélyegek kézikönyvének értékelési rendszere 85/2
— Természetes elemek és a gyűjtői szándék szerepe a küldeményen levő bélyegek értékelésében II. rész: A magyar bélyegek kézikönyvének értékelési rendszere 86/1
— Mégegyszer az inflációs időszakok küldeményeiről 86/1
— Bélyeggyűjtés, érték, érdek 86/2
— Érdekes portós küldemények a múlt századból 89/1
— 1956 végének postaforgalma 89/1
— Kézikönyv-korrekció (Meghatalmazás) 89/2
— Huys-Berlingin árverés 1990 június 90/1
— Az 1871. évi Kőnyomatos és Réznyomatos kiadások 120. évfordulójára 90/2-91/1
— Bélyeges objektumok csoportosításának elvei és gyakorlata 90/2-91/1
Voloncs Gábor:
— Csehszlovák bélyegek magyarországi használata 86/1
— A "D" tipuscsoporthoz tartozó bélyegzők késői használata 86/2
— Az 1945-ös nagyváradi helyi kiadású felülnyomott bélyegek 88/2
— A szerző válasza 89/1
Wessely, Gerhard (Ausztria):
— Az 1850-ben kiadott osztrák bélyegek gyakorisága leveleken 87/2
Dr. Wurth, Rüdiger (Ausztria):
— A Dunagőzhajózási Társaság postaszolgálatai 82/1
de Weerd, Jan Jaap (Franciaország):
— A magyar postaforgalom és a német cenzúra a második világháború alatt 12/1
Dr. Zlatev István:
— Hozzászólás Sipos Józsefné 86/2. számban közölt cikkéhez 87/1

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

— Állásfoglalás Ausztria és Magyarország 1867-es bélyegkiadásáról és német nyelvű fordítása 83/2
— Csomagdíjszabási táblázatok (1913) 87/2
— 25 éves a "Magyar Philatelic Society of Great Britain" 89/1
— Megalakult a Magyar Filatéliai Tudományos Társaság 89/2
— Nemzetközi postatörténeti szimpózium, 2012. Pannonhalma 12/2
— Szerzőnkről (Czirók Dénes dr. Nagy Ferencről)17/2

MEGEMLÉKEZÉSEK ELHUNYT SZERZŐTÁRSAKRÓL ÉS FILATELISTÁKRÓL
— Stockholmia 2019 (CzD) 19/1
— CHINA 2019 Wuhan 19/1

— Bér Andor 11/1
— Balzsai Ágoston 87/1
— Fehér Endre 85/2
— Harkányi István 87/2
— Madarász Gyula 81/1
— Dr. Makkai László 89/2
— Pákozdi László 81/1
— Dr. Rend Ferenc 83/1
— Solt Hugó 88/2

Digitális lapszámok

Legutóbbi lapszámok, képernyős használatra:


 

Színes és kétnyelvű új széria, 2020-ig 886 oldal:

..
              2011-2015                              2016-2020

Első, fekete-fehér széria, összesen 1.697 oldal:

..
              1971-1979                              1980-1991

Képernyős használatra optimalizált, könyvjelzőkkel ellátott pdf állományok, a nyomdai kivitelnél alacsonyabbra tömörített képminőségben, és emiatt nem nyomtatható kivitelben.

Az évfolyamokat méretük miatt egyelőre csak négy fájlba célszerű összevonni. Nagyobb fájlméret a jelenleg jellemzően használatos eszközeink túlnyomó részén sajnos ma még nem lenne megjeleníthető.