Monográfia-projekt

A Mafitt Monográfia-projektje

A Mafitt 2011-ben óta működő új elnökségének fő célkitűzése a Magyar Bélyegek Monográfiájának internetes megújítása. Ennek első része e közel 5.000 oldalas mű képernyőn való, szövegkeresésre is alkalmas kezelhetőségének megteremtése magyarul, és a legfontosabb részek tekintetében angol nyelven is. Párhuzamosan elindítjuk a Monográfia korszerűsítését a Mafitt 2012 decemberi filatéliai közgyűlésén kialakított elvek figyelembe vételével (ld. a jegyzőkönyvben). Ezt a Monográfia digitális szövegén alapuló, online Magyar Filatéliai Enciklopédia formájában tervezzük megvalósítani, ahhoz kapcsolódó kereszthivatkozásokkal. Az enciklopédiát alkotó cikkek bővítésre és módosításra a szerkesztőség által felkért "témagazdák" számára az interneten keresztül folyamatos rendelkezésre állást biztosítunk. Párhuzamosan tervezzük - elősorban tagjainkra támaszkodva, de minden magyar filatelista bevonásával, - a monográfia illusztrációinak jobb felbontású és színes változatainak felkutatását és jogtiszta publikálását is.

A projekt első szakaszában eddig az első három kötet magyar és angol nyelven egyaránt kereshetővé tételét oldottuk meg, (összesen több, mint 3.500 oldal, a word állományok szövegébe beszerkesztett 1.500 feletti digitális képpel). A digitális kötetek használatához és/vagy a további munkába való bekapcsolódáshoz olvassa el tájékoztatónkat. A Monográfia az ennek nyomán 1986-ban alkotott, szintén sok szerzős, un. "feketekönyvvel" együtt szinte kimeríthetetlen, és a gyűjtői gyakorlatban egyben nélkülözhetetlen tárháza is a magyar filatéliáról szóló ismereteknek. Kifejezetten igényes és magas színvonala ellenére, mivel mintegy fél évszázada készült, használata során természetszerűleg figyelemmel kell lenni az azóta elért filatéliai haladásra is. A szöveghűség érdekében a digitális verziókban azonban csak a nyilvánvaló nyomdai tördelési/szerkesztési hibákat javítottuk ki, miközben változatlanul hagytuk (sőt, néhány elengedhetetlen eset kivételével nem is jelöltük) a ma már meghaladott és kifejezetten ritkán előforduló tévedéseket. A kötetek használata során emiatt hasznos lehet a szerkesztőnk sorról sorra haladó munkája során összeállt filatéliai megjegyzés-gyűjtemény. Jegyzetei természetesen nem tekinthetők a Mafitt tagjaival egyeztetett álláspontnak, - mivel arra nincs se szükség, se igény, - viszont akadályozhatják/gátolhatják a téves, vagy ma már korszerűtlen információk terjedését.

Kérjük a Mafitt tagjait és az egész magyar bélyeggyűjtő közösséget is, hogy gyűjteményük és tudásuk révén rendelkezésre álló lehetőségeik szerint továbbra is igyekezzenek támogatni e projektünket. Az egyes kötetek jelenlegi helyzetét, amihez mindig örömmel vesszük segítő tagjaink jelentkezését, az alábbi táblázat tartalmazza:
A Monográfia kötetei szkennelve
Szövegfájlok
Az egyes kötetek szerzői és tartalma
I. Általános rész
- szkennelt képfájl
(1965)
Digitális Monográfia I.kötet
Véglegesített angol fordítás
Lezárva: 2021.01.05
Névi Pál: A magyar bélyeggyűjtés története 
Vajda Endre: A posta története Magyarországon  
Makkai László: A postai küldemény és kezelési jegyei  
Makkai László - Visnya Sándor: A postabélyeg  
Kostyán Ákos: A postabélyegző  

II. Osztrák Posta Magyarországon
- szkennelt képfájl
(1966)


Digitális Monográfia II.kötet
Véglegesített angol fordítás
Lezárva: 2021.01.16
Osztrák posta Magyarországon (bevezető) Postai bérmentesítés Magyarországon 1867-ig
Kostyán Ákos-Makkai László: Az osztrák postaigazgatás magyarországi hely- és keletbélyegzései 1752-1868
Kostyán Ákos: Az osztrák postaigazgatás magyarországi kezelési bélyegzői
Kostyán Ákos-Kún György: Névmutató és az osztrák postaigazgatás bélyegzéseinek előfordulása
III. Magyar klasszikus bélyegek
és a postai bérmentesítés 1867-1899

- szkennelt képfájl
(1968)
Digitális Monográfia III.kötet
Véglegesített angol fordítás
Lezárva: 2021.04.11
Magyar klasszikus bélyegek (bevezető)
Kostyán Ákos: A készpénzbérmentesítés (1807-1903)
Rend Ferenc: Az 1867-es kiegyezési postabélyegek kibocsátása
Madarász Gyula: Az 1871-es kiadás
Rend Ferenc: Távírdai értékcikkek
Makkai László - Visnya Sándor: A réznyomású (színesszámú) levélborítékrajzú levélbélyegek
Makkai László: A levélborítékrajzú újságbélyegek
Makkai László - Szakmány László: Díjjegyes postai értékcikkek (postai teljesek) 1874-tól 1899-ig
Orbán Ferenc - Makkai László: A magasnyomású (feketeszámú) levélborítékrajzú levélbélyegek
Rend Ferenc: Hírlapilleték bélyegek
IV. Magyar postabélyegek és postai bérmentesítés
1900-1944 - szkennelt képfájl
(1971)
magyar: munkaközi PDF (1-623.o. beszerkesztve)
angol: nyersfordítás revízióra vár
Frissítve: 2020.03.21
Előszó , + Kostyán Ákos: A készpénzbérmentesítés (1903-1967)
Hamza Imre - Kostyán Ákos: Az 1900 – 1915. évi bélyegkibocsátások
Kostyán Ákos: Az 1916 – 1919. évi bélyegkibocsátások
Surányi László - Kostyán Ákos: A Magyar Tanácsköztársaság bélyegkibocsátásai
Varjasi Béla: Az 1919 – 1925. évi inflációs bélyegkibocsátások
Varjasi Béla: Az 1926 – 1931. évi pengőértékű bélyegkibocsátások
Varjasi Béla: Az 1931 – 1941. évi raszteres mélynyomású bélyegkibocsátások
Varjasi Béla: Az 1941 – 1944. évi raszteres mélynyomású bélyegkibocsátások
Kostyán Ákos: Az 1916. évi kibocsátású postatakarékbélyeg
Kostyán Ákos - Szakmány László: Díjjegyes postai nyomtatványok
Steiner László: Magyar bélyegeken ábrázolt személyek életrajzi adatai (az 1967-ig megjelent bélyegeken)
V. Magyar postabélyegek és postai bérmentesítés
a felszabadulás után (1945-1961)

- szkennelt képfájl
(1967)
magyar: OCR szöveg
angol: fordítása folyamatban
Frissítve: 2012.09.26
Pákozdi László: Bevezető részek
Pákozdi László: Útőri futárposta Magyarországon 1944 – 45-ben
Pákozdi László: Inflációs postabélyeg-kiadásaink 1945. V. 1 – 1946. VII. 26-ig
Pákozdi László: Inflációs bérmentesítések 1945 – 1946-ban
Pákozdi László: Postabélyeg-kiadásaink 1946. VIII. 1 – 1950. III. 12-ig
Pákozdi László: A Bélyegértékesítő N. V. (Magyar Filatélia V.) alapítása
Pákozdi László: A XII. (korábban XIII.) vízjel
Pákozdi László: Postabélyeg-kiadásaink 1950. IV. 4 – 1961. XII. 18-ig
Pákozdi László: Portóbélyeg-kiadásaink 1945 – 1958
Pákozdi László: Csomagbélyegek
VI. A magyar postaigazgatás bélyegzői 1867-1967
- szkennelt képfájl
(1973)
magyar: OCR szöveg
angol: fordítását nem tervezzük
Frissítve: 2012.09.26
Kostyán Ákos: A magyar postaigazgatás bélyegzői (1867-1967)
VII. Magyar postabélyegek 1962-79
és díjjegyes nyomtatványok 1965-79
- szkennelt képfájl
(1981)
magyar: OCR szöveg
angol: fordítását nem tervezzük
Frissítve: 2012.09.26
Pákozdi László: Bevezető részek
Pákozdi László: Postabélyeg-kiadásaink 1962. III. 29-től 1979. XII. 31-ig
Pákozdi László: Portóbélyeg-kiadásaink 1964–-1973-ban
Pákozdi László: Helyi bélyegkiadások 1944–-1945-ben és 1956-ban
Simády Béla: A díjjegyes postai nyomtatványok 1964-–1979